Noter i matematik

Nedenfor en række især større noter indenfor forskellige matematiske emner.

Lineære funktioner  (ny version)
Lineære funktioner  (gammel version)
Eksponentielle funktioner
Ny version!
Potensudviklinger
Procentregning
Rentesregning - Tænk i fremskrivningsfaktorer!
Funktionsundersøgelser med Texas TI-89 Titanium
Anvendelser af integralregning
Integralregning
Regneregler for ubestemte integraler
Svingninger
Statistik
Normalfordelingen (ny version)
Normalfordelingen (gammel version)
Binomialfordelingen
Fitness matematik
RSA-kryptosystemet
Andengradspolynomier
Perspektivet
Matematik og landmåling
Numerisk differentiation
Det gyldne snit (se også min hjemmeside herom her: https://www.matematiksider.dk/det_gyldne_snit.html)

 

Tillæg

Grundlæggende regneregler
Begrebet differentialkvotient
Produktreglen for differentiation
Differentiabilitet og kontinuitet
En ikke-differentiabel funktion
Om at differentiere funktioner
Differentiation af sammensat funktion
Differentiation af omvendt funktion
Skabelon til funktionsundersøgelser
Differentialkvotienter og hastigheder
Arealfunktioner og stamfunktioner
En oversigt i differential- og integralregning
Differentialligninger - nogle beviser og modeller
En ligning for tangenten 
Matematik og samfundsfag: Gini-koefficienten
Hvorfor n-1 i stikprøvevariansen?
Logistisk vækst - eksempel med bakteriekultur
Vinklen mellem vektorer (med cosinusrelation)
Vinklen mellem to vektorer (uden cosinusrelation)
Projektionen af en vektor på en vektor
Afstand fra punkt til linje og projektion af vektor på vektor

 

Rettigheder

Jeg bliver undertiden spurgt om tilladelse til brug af materiale fra min hjemmeside, hvorfor jeg håber, at dette punkt kan være med til at afklare nogle ting. Rettigheder til stof fra hjemmesider af denne art hører ind under ophavsretsloven. Blandt andet må materiale anvendes til privat brug, ellers skal tilladelse indhentes. Misbrug kan medføre erstatning. Hvad angår min egen side her, så vil det også glæde mig, hvis folk vil bruge materialet i undervisningssammenhæng, og man behøver ikke kontakte mig i den sammenhæng. Kommerciel udnyttelse uden tilladelse er naturligvis ikke tilladt. Hvis nogen ønsker at anvende mit materiale på egne hjemmesider er min holdning følgende: Placering (fysisk) af mine noter på andre hjemmesider tillades ikke. I øvrigt vil jeg blive glad, hvis andre vil linke til mine sider. "Deep links" bør dog følges af en angivelse af, hvor materialet stammer fra. Jeg håber, at brugere vil opfylde disse simple betingelser. Sådanne spilleregler er hensigtsmæssige, hvis man gerne vil have, at andre lægger ting ud på nettet til gratis afbenyttelse.

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med COPY-DAN Tekst & Node. Der sættes ingen begrænsninger på eksemplarfremstillingen i den forbindelse.

Hvis du er i tvivl om noget kan jeg kontaktes pr. email: Kontakt mig

© Erik Vestergaard


Til Toppen | Forsiden | Matematik | Fysik