Øvelsesvejledninger i fysik

Nedenfor en række øvelsesvejledninger i fysik. De er inddelt i øvelser på henholdsvis C, B og A-niveau, men flere af øvelserne kan fint skifte niveau. Man får en fil i Word format ved at klikke på titlen. Nogle af øvelsesvejledningerne er også i pdf format. De fås ved at klikke på ikonen ude til højre.

C-niveau titler

Kommentarer

pdf

Massefylde

Bestemmelser af massefylde udfra masse og volumen

Solens diameter og døgnets længde

Forsøg med simpel kikkert af pap

Elektrisk energi

Simpelt forsøg med energi/effektmåler

Termisk energi

Elektrisk og termisk energi i spil

Vands varmefylde

Vand i kogekedel. Energi som fkt. af temp. stigning

Varmefylde for metaller

Lod opvarmes i elkedel og sænkes ned i kalorimeter

Vands specifikke fordampningsvarme

Dyppekoger i kaloriemeter på vægt

Vands specifikke smeltevarme

Isterninger anbringes i termokande med vand

Nyttevirkningen af en kaffemaskine

Vand opvarmes i kaffemaskine

Archimedes' lov

Pointer ved begrebet opdrift og Archimedes' lov

Opdrift af varmluftsballon

Affaldspose af tynd plastic bruges som varmluftsballon

 

Opdrift i vand og luft

Lod nedsænkes i vand og ballon af tynd plastik fremstilles

Lysets brydning of totalrefleksion

Forsøg med knappenåle og halvcirkelformet prisme

Lydens hastighed

Lydens hastighed bestemt med tæller og klaptræ

 

Tre simple forsøg med lyd

Bølgelængde analyseres med oscilloskop m.m.

 

Musik og bølger

Snorbølger, resonansrør, stødtoner. Få målinger

Øvelser med mobilappen phyphox

Lydmålinger fra en fløjten med mere ...

Lydoptagelser med Datalyse

Fourieranalyse af lyd fra musikinstrumenter.

Efterklangstider

Efterklangstider med Logger Pro samt Sabines formel

Hvor hårdt er en flygelstreng spændt?

Vi måler på forskellige strenge på et flygel

Optisk gitter

Bølgelængdebestemmelse af laserlys v.h.a. gitter

Kosmologi

En elastikmodel af Universets udvidelse

Afstandskvadratloven

En Vernier sensor måler belysningsstryrken i lux

Hydrogenspektret med Logger Pro

Tilslut spektrometer med USB til computeren

Absorption af gammastråling m. m. (simpel)

Absorption i blyplader samt afstandskvadratloven

Absorption af gammastråling m. m.

Absorption i blyplader samt afstandskvadratloven

 

B-niveau titler

Kommentarer

pdf

Nyttevirkning

Vand opvarmes med forskellige el-apparater

 

Tilstandsligningen for en idealgas (gammel version)

Forsøg med sprøjter. Tre love eftervises.

Idealgasligningen

Forsøg med Logger Pro sprøjte. To love eftervises.

Ohms lov

(I,U)-karakteristik

Serie eller parallel-forbindelser?

Hvad er smartest i hjemmet? Serie eller parallel?

Karakteristikker for glødepærer

Pære med wolframtråd og en med kultråd studeres

Karakteristik for solcelle

En fast lyskilde og en variabel ydre modstand anvendes

Karakteristikken fra en vandkraftværk

Et minivandkraftværk med skovlhjul styrer en dynamo

Elektromotorisk kraft og polspænding

Batteri undersøges for indre modstand m.m.

Resistivitet af en leder

Modstandens afhængighed af længde og tværsnitsareal

Det frie fald med timer

Der laves (t,s)-graf, (t2,s)-graf samt (t,v)-graf

Det frie fald med Picket Fence

Picket Fence, Go Direct Photogate og Graphical Analysis

Fald med luftmodstand

Luftmodstanden på en faldende kageform undersøges med Logger Pro

Gnidning

Træklods trækkes hen ad vandret bord med fast fart

Hookes' lov

Kraft og udstrækning måles med lineal og dynamometer

Pendulforsøg med Vernier Go Direct Photogate

Svingningstid, passagehastighed med mere

Acceleration på luftpudebænk

Lod trækker en slæde hen ad en vandret luftpudebænk

Optisk gitter og spektret for kviksølv

Laserstråle sendes mod gitter og lys fra Hg-rør analyseres med spektrometer.

Rilleafstand på en CD og tykkelsen af et hår

Interferensmønstre fra forsøg med laser analyseres

Diffraktion i enkeltspalte, dobbeltspalte m.m.

Diffraction Apparatus fra Vernier anvendes

Linseformlen

Linseformlen eftervises på optisk bænk

Lydens hastighed bestemt med resonansrør

Vandstanden i et rør reguleres med en niveaukugle

Snorbølger

Undersøgelser med tonegerator/frekvensmåler og vibrator

Brintspektret

Mindst tre synlige Balmerlinjer identificeres med et brintrør

Terningemodellen

Idéen bag radioaktive henfald simuleres med terninger

Radioaktive henfald

En Barium-generator anvendes

Radioaktive henfald med GA (video)

Radioaktivt henfald med Vernier Go Direct GM sensor

Absorption af gammastråling med GA (video)

Absorption af gammastråling og afstandskvadratloven

Absorption af gammastråling i vand

Et vandkar med kilde og GM-rør på hver side anvendes

 

A-niveau titler

Kommentarer

pdf

Lysdioder og Plancks konstant

Manuel (I,U)-karakteristik samt en Logger Pro øvelse

Ensretter og vekselstrøm

Logger Pro benyttes som oscilloskop

Acceleration på skinne

Photogates og Logger Pro benyttes til at bestemme acc.

Hookes lov og harmonisk bevægelse

Svingningstiden for en harmonisk bevægelse bestemmes

Opladning og afladning af kapacitor

Differential Voltage Probe benyttes sammen med en LabQuest og Logger Pro.

Jævn cirkelbevægelse

Et apparat fra Teknikon bruges til at frembringe en jævn cirkelbevægelse. Desuden et forsøg med et konisk pendul.

Jævn cirkelbevægelse med Vernier udstyr

Med udstyr fra Vernier kan man udføre en jævn cirkelbevægelse.

Tangensboussolen og magnetfeltet fra en flad spole

Ved hjælp af et kompas og Jordens magnetfelt betemmes ukendte magnetfelter.

Kraften fra en leder i et magnetfelt

Ved hjælp af en strømvægt bestemmes kraften. (Laplaces lov)

Gammaspektrum med Multikanalanalysatoren

Et ukendt radioaktivt stof identificeres via et kalibreret gammaspektrum.

g-påvirkning i Tivoli

En video forklarer brugen af WDSS (Wireless Dynamic Sensor System) fra Vernier. Bruges sammen med Logger Pro. Lidt teori er også med.

 

Hvis du er i tvivl om noget kan jeg kontaktes pr. email: Kontakt mig

© Erik Vestergaard


Til Toppen | Forsiden | Matematik | Fysik