Noter, tillæg & videoer i fysik

Nedenfor nogle af mine noter i fysik.

Mekanik  (Mest indledende mekanik)
Linser  (Linseformlen, kameraets fysik, øjets fysik, forsøg med linser)
Dopplereffekt  (Dopplereffekt for lyd og lysbølger, rødforskydning)
Kernefysik
Manhattan projektet & atombomben
Fysik & Musik
Fysik og billard
Gaslovene

 

Tillæg

Periodisk system, kernekort, data
Fysik C - Tillæg til emnet planeter
Brydningsformlen
Bølger (en tegneserie)
Elektromagnetisk stråling  (Forskellige typers bølgelængdeområde)
Rødforskydning  (Princippet bag begrebet rødforskydning skitseret)
Geometriske formler  (Geometriske formler til brug i fysik)
Øjet og synet   (Øjets opbygning og synet)
Periodiske system
Princippet i en varmluftsballon
Spektrallinjer og bølgelængdebestemmelse  (Lidt avanceret til C-niveau)             
Begrebet lydstyrke
Bevægelser med konstant acceleration
Kommentarer til henfaldsloven
Henfaldsloven - Et argument via terningemodellen
Atombomber  (Tegning af kædereaktion og opbygning af atombombe)
Jævn cirkelbevægelse  (En matematisk øvelse)
Interferens og gitterformlen  (Et argument for gitterformlen)
Forstå sammenhængen mellem position, hastighed og acceleration del 1
Forstå sammenhængen mellem position, hastighed og acceleration del 2
Hydrostatisk ligevægt
Fjedersvingning med og uden dæmpning
Fjederkræfter og Hookes lov
Det skrå kast uden luftmodstand
Lorentz kraften og dens betydning
Tillæg til partikelfysik  (tillæg til hæftet Universets byggesten)
Det matematiske pendul - en guide  (Differentialligningen for pendulet udledes)
Varmluftsballon

 

Opgaver

Beregninger på en radioaktiv skolekilde


Videoer

Guitarens fysik (9:46) (Dokument)
Orgelpipers fysik (8:00) (Dokument)
Rene og sammensatte toner (6:32) (Dokument)

 

 

Rettigheder

Jeg bliver undertiden spurgt om tilladelse til brug af materiale fra min hjemmeside, hvorfor jeg håber, at dette punkt kan være med til at afklare nogle ting. Rettigheder til stof fra hjemmesider af denne art hører ind under ophavsretsloven. Blandt andet må materiale anvendes til privat brug, ellers skal tilladelse indhentes. Misbrug kan medføre erstatning. Hvad angår min egen side her, så vil det også glæde mig, hvis folk vil bruge materialet i undervisningssammenhæng, og man behøver ikke kontakte mig i den sammenhæng. Kommerciel udnyttelse uden tilladelse er naturligvis ikke tilladt. Hvis nogen ønsker at anvende mit materiale på egne hjemmesider er min holdning følgende: Placering (fysisk) af mine noter på andre hjemmesider tillades ikke. I øvrigt vil jeg blive glad, hvis andre vil linke til mine sider. "Deep links" bør dog følges af en angivelse af, hvor materialet stammer fra. Jeg håber, at brugere vil opfylde disse simple betingelser. Sådanne spilleregler er hensigtsmæssige, hvis man gerne vil have, at andre lægger ting ud på nettet til gratis afbenyttelse. 

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med COPY-DAN Tekst & Node. Der sættes ingen begrænsninger på eksemplarfremstillingen i den forbindelse.

Hvis du er i tvivl om noget kan jeg kontaktes pr. email: Kontakt mig


Til Toppen | Forsiden | Matematik | Fysik